Logo icon

Radām Novadam

Sadarbojoties ar Projektu banku, jaunradītu un īstenotu jauniešu biznesa projektu konkursa ‘’Radām Novadam’’ dalībnieki sabiedrībai parāda idejas, kuras tiek realizētas, kādā no 110 Latvijas novadiem (izņemot Lielvārdes novadu). Jūs variet palīdzēt komandām ne tikai atbalstot komandas finansiāli, bet arī daloties ar idejām, kas Jūs uzrunā.

Latvijā ir daudz talantīgu, godkārīgu un uzņēmīgu jauniešu, tomēr viņu potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Īstenojot biznesa projektus, radot jaunas darbavietas un piesaistot finansējumu, jaunieši var atklāt būtiskas prasmes un rakstura iezīmes: pārliecību par sevi, spēju uzņemties risku un atbildību, spēju darboties komandā un sasniegt reālus biznesa mērķus. Tās ir īpašības, kuras tiek augstu vērtētas gan sadarbības partneru, gan darba devēju acīs, tādēļ konkursa organizatori aicina jauniešus izmantot iespēju tikt ievērotiem un novērtētiem.

KONKURSA MĒRĶIS

Dot iespēju sevi apliecināt talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados (izņemot Lielvārdes novadu). Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība, radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas, vienlaikus veicinot ekonomisko un sociālo attīstību šajos novados.

KONKURSA NORISES VIETA UN LAIKS

Visa Latvijas teritorija, izņemot republikas nozīmes pilsētas un Lielvārdes novadu. No 2017.gada aprīļa līdz 2018.gada novembrim, tādejādi dodot iespēju komandām pilnvērtīgi izstrādāt un īstenot dažādus projektus un radīt pievienoto vērtību.

KONKURSA DALĪBNIEKI

Visi Latvijas jaunieši, kuru pieredze uzņēmējdarbībā ir ne lielāka kā 6 mēneši.

IEGUVUMI IESAISTĪTAJĀM PUSĒM

Ieguvumi sabiedrībai. Jauniešu komandu realizētās idejas vērstas uz sociālekonomiskās situācijas uzlabošanu novados, jo uzvarēs komanda, kas radījusi vislielāko vērtību konkrētajam novadam.

Ieguvums jauniešiem. Konkurss ir unikāls ar to, ka dalība tajā neprasa nekādus ieguldījumus, bet dod tikai labumu. Komandas iegūst publicitātes iespējas, labākus sadarbības nosacījumus ar pašvaldībām, papildus uzticamību un reputāciju potenciālo investoru un sadarbības partneru acīs, papildus finansējumu, kas ļauj sasniegt galveno ieguvumu- īstenot savu biznesa ideju. Ieguvums novadiem. Konkurss dod iespēju novadiem piesaistīt jaunas idejas un enerģiju savai attīstībai, palīdzot jauniešiem īstenot biznesa projektus savā teritorijā un radīt novadiem ekonomisko labumu. Dalība konkursā arī ļauj novadam pozicionēt sevi publiski, kā vietu, kur jaunieši tiek gaidīti un atbalstīti savu ieceru realizēšanā.

Ieguvums augstskolām. Augstskolām konkurss ir lieliska iespēja, kā parādīt sabiedrībai, cik labi tā spēj sagatavot reālai dzīvei jauniešus un cik lietderīgas ir zināšanas un prasmes, ko viņi iegūst studējot.

Image title