Logo icon
De.ģenerācija

De.ģenerācija

Rīga, Latvija

Biedrības Klubs "Māja" vienība De.ģenerācija ir platforma jauno mākslinieku izaugsmei nacionālā un starptautiskā mērogā.