Logo icon

Aktīvs Bārbelē v.2.0.

Kategorija Pilsētvide, apkaime: Bārbele, Vecumnieku novads, autors: biedrība "Jaunatne smaidam"


Bārbeles jaunieši vēlas izveidot kvalitatīvu un drošu ielu vingrošanas laukumu Bārbeles ciemata centrā.

30€  līdz šim no   6,480€
30€  /   6,480€
0 Sekundes atlikušas

30€ (0%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 6,480€ līdz Decembris 29, 2017 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Kampaņas laikā savāktos līdzekļus izlietosim, lai iegādātos un uzstādītu vingrošanas kompleksu S831.9, kas izmaksā 5100,00 eiro + PVN. Vingrošanas kompleksa piegādi un uzstādīšanu veiks SIA "GoPlay". Saviem spēkiem veiksim pamatnes smilšu uzbēruma izveidi izveidotajā laukumā.