Logo icon

www.audio-gramata.lv

Kategorija Literatūra, apkaime: Riga, Latvia, autors: Artūrs Naida


Mājas studijas izveide jaunu audioierakstu ieskaņošanai.

15€  līdz šim no   2,500€
15€  /   2,500€
0 Sekundes atlikušas

15€ (0%)

2 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 2,500€ līdz Septembris 09, 2018 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Image title

Pēc UNESCO atzinuma, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir viena no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē, kur par būtisku tiek atzīta aktīva sabiedrības un arī katra indivīda līdzdalība un ieguldījums nacionālā kultūras mantojuma izcelšanā. Svarīgi ir šajā procesā izmantot laikmetam atbilstošas formas un tehnoloģijas, kā arī nodrošināt kultūras mantojuma pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam.

Tāpēc gan no literārā mantojuma saglabāšanas, gan popularizēšanas un pieejamības viedokļa tādas mājaslapas izveide, kur visiem interesentiem bez maksas strukturētā veidā būtu pieejami latviešu literatūras audioieraksti, ir ļoti aktuāla un nepieciešama. Īpašu nozīmi projekts iegūst Latvijas simtgades kontekstā, jo iekļaujas izvirzītajās prioritātēs gan kultūrā, gan izglītībā.

Mājaslapa audio-gramata.lv piedāvā iepazīt latviešu literatūras klasiķu biogrāfijas un nozīmīgākos daiļdarbus AUDIOIERAKSTĀ ikvienam interesentam BEZ MAKSAS.

Mājaslapas veidošana sākās ar ģimenes interesi par grāmatām, lasīšanu un latviešu literatūru. Tā kā audiogrāmatas kļūst aizvien populārākas mūsdienu sabiedrībā, var teikt, ka mājaslapa ir dzīves nepieciešamības diktēta un radīta. Audioieraksti tapuši mājas studijā ar ģimenes locekļu palīdzību un atbalstu.

Mājaslapa ir veltījums visiem iedzīvotājiem Latvijas simtgadē!

Image title

MŪSU MĒRĶIS:

  1. dot savu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā,
  2. nodrošināt latviešu literatūras mantojuma pieejamību plašam cilvēku lokam,
  3. darboties ilgtermiņā, nepārtraukti papildināt audioierakstus ar citiem autoriem un daiļdarbu tekstiem.

Mājaslapa ir jau daļēji pabeigta. Ar mājaslapu var iepazīties www.audio-gramata.lv. Mums ir nepieciešams Projektu bankas atbalsts, lai varētu pabeigt iesākto darbu un turpināt papildināt mājaslapu ar jauniem ierakstiem! Image title

Artūrs Naida

Par Artūrs Naida

Mājaslapa ir veltījums visiem Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē.

Uzdod jautājumu