Logo icon

Grāmata "No lauku puikas līdz ģenerālim"

Kategorija Literatūra, apkaime: Riga, Latvia, autors: Kārlis Krēsliņš


Iecerēts uz Latvijas 100 gades svētkiem izdot 3 grāmatas, no kurām viena jau ir izdota, nepieciešami līdzekļi otras grāmatas izdošanai.

125€  līdz šim no   5,700€
125€  /   5,700€
0 Sekundes atlikušas

125€ (2%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 5,700€ līdz Augusts 01, 2017 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Simtgades svinēšanas konceptā ir teikts, ka katrs var un katram vajag attiecināt uz sevi saukli „Es esmu Latvija”. Mēs - Latvijas iedzīvotāji - visi kopumā esam Latvija.

Es, Kārlis Krēsliņš, esmu iecerējis izdot triloģiju veltītu Latvijai 100. Šis autobiogrāfiskais stāsts ir par to, kā ar neatlaidīgu darbu no lauku puikas var kļūt par ģenerāli, vēlāk arī par Saeimas deputātu. Grāmatā būs daudz faktiskā materiāla, kā arī aprakstīts vienas ģimenes liktenis Latvijas 100 gados caur Sibīriju, Padomju laikiem un mūsdienām. Šī ir mana iespējām rakstīt par savu dzimtaskoku un par saviem novadniekiem. Tā vienlaikus ir mūsu valsts – Tēvzemes - vēsture.

Esmu plānojis uzrakstīt un izdot 3 tematiski saistītas grāmatas par Latvijas vēsturi, skatot to caur viena pagasta un latviešu zemnieku ģimenes likteni. Šajā projektā plānoju izdot grāmatu „No lauku puikas līdz ģenerālim”, kas ir jau sarakstīta, atliek to tikai iespiest un nodot lasītājiem.

Triloģija sastāv no:

1. grāmatas „Gods kalpot Latvijai”.

Image title

Šī grāmata ir jau pabeigts un izdota 2012. gadā. Ar tās elektronisko versiju var iepazīties manā mājas lapā.

2. grāmatas „No lauku puikas līdz ģenerālim”.

Tā ietver Latvijas pirmo neatkarības laiku (1918.-1940.) un Latvijas neatkarības zaudēšanu (1940.- 1991.). Grāmatā ir faktiskais arhīvu materiāls, mana novadnieka, Annas pagasta iedzīvotāja Ādolfa Čerbikova, kas dzimis 1921.gadā un bijis latviešu leģionārs, atmiņas par II pasaules karu. Grāmatā ir stāsts par vienkārša zemnieka ģimenes likteni pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, izsūtījumu un izdzīvošanu Sibīrijā, kā arī par lauku puikas izaugsmi līdz ģenerālim. Grāmatas saturs:

 • 1.daļa. Latvijas pirmais neatkarības laiks (1918.-1940.)
 • 1.1. Krēsliņu dzimtaskoks
 • 1.2. Latvijas pirmskara gadi – Ulmaņlaiki
 • 2.daļa. Latvijas neatkarības zaudēšana (1940.-1991.)
 • 2.1. Latvijas okupācijas sākums un kara gadi
 • 2.2. Brauciens un dzīve Sibīrijā
 • 2.3. Pamatskola un vidusskola
 • 2.4. Karaskola
 • 2.5. Dienests Ziemeļflotes aviācijas pulkā
 • 2.6. Mācības Maskavas militārajā akadēmijā
 • 2.7. Darbs Maskavas militārajā akadēmijā
 • 2.8. Bērni un mazbērni
 • Grāmatas kopsavilkums

3. grāmatas „No ģenerāļa līdz Saeimas deputātam”.

Grāmatai tiek atlasīts un gatavots materiāls. Izmantojot personīgo dienasgrāmatu, tiek veidota sadaļa „Karavīra dzīves neoficiālā sadaļa.” Tiek analizēts un gatavots materiāls sadaļai „Saeimas deputāta darba subjektīvais atspoguļojums.”

Image title

GRĀMATAS „NO LAUKU PUIKAS LĪDZ ĢENERĀLIM” IEVADS

Latvijai – 100. Mūsu Tēvzemei ir ilgāks mūžs, bet Latvijas valstij gadsimta jubileja. Neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanā bija arī apmēram pusgadsimta pārtraukums. Kā vērtēt Latvijas simtgadi?

Man, habilitētam inženierzinātņu doktoram un karavīram, ir raksturīgi centieni meklēt dažādu notikumu kopsakarības.

Viss šajā pasaulē ir nosacīts. Cilvēks uztver pasauli četrās dimensijās: trīs telpas un laiks, bet iespējams pasauli skatīt daudz vairāk dimensijās.

Par telpu. Parasti saka - Visums ir bezgalīgs. Kas Visumā ir Saules sistēma? Ļoti, ļoti maza vienība. Mēs labi uztveram mērvienības metrs, cm, mm, bet, ja sāk izmantot jēdzienus gaismas gads – attālums, ko gaisma noiet gada laikā ar ātrumu ~300 000 km/s, tad to ir grūti uztvert. Tas pats ir, ja skatāmies uz mikropasauli. Man bērnībā sākumā bija grūti saprast jēdzienu bezgalība, bet, kad sākām mācīties fizikā un ķīmijā par molekulām, atomiem un apkārt lidojošiem elektroniem - protoniem un citām elementārām daļiņām, tad es saskatīju līdzību ar Saules sistēmu un Visuma uzbūvi. Tas man deva tādu kā skaidrojumu, ka, iespējams, atoms ir kādas citas planetārās sistēmas centrs un arī mūsu Saules sistēma ir kaut kādas vielas sadaļa. Tas apmierināja manus loģiskuma meklējumus un izskaidroja bezgalības jēdzienu.

Par laiku. Tagad jau ir pierādīts, ka laiks ir nosacīts. Domājot par laiku parastajā – ikdienas – uztverē, arī ir interesanti salīdzināt dažādus notikumus. Zemes vēsture miljardiem, miljonu gadu griezumā. Dzīvo būtņu un cilvēces vēsturei ir tūkstošiem gadu. Valstu vēsture ir daudz mainīgāka. Tās tiek dibinātas, iekarotas, iznīcinātas un veidojas no jauna. Latvija ir jauna valsts ar savu simto dzimšanas dienu.

Par Latvijas vēsturi ir sarakstītas daudzas grāmatas, un notikumi tajās ir vērtēti gan laikā, gan notikumu secībā. Ir zināmi pasaulslaveni darbi par valsts likteni. Kā piemēru var atzīmēt romānu „Karš un miers”. Ļevs Tolstojs tajā attēlojis plašu Krievijas sabiedrības dzīves ainu laikposmā no 1805. gada līdz 1820. gadam. Uz vēsturisko notikumu fona sniegta trīs muižnieku ģimeņu — Rostovu, Bolkonsku un Bezuhovu - dzīves hronika. Romāns ir rakstīts bez politiskās cenzūras.

„Klusā Dona”. Mihails Šolohovs savā romānā, ar kuru viņš iemantojis pasaules slavu, rāda grandiozu divu pasauļu cīņas ainu, veco sabiedrisko attiecību un tradīciju sabrukumu un jaunu attiecību veidošanos un nostiprināšanos. To rakstnieks skata caur ģimenes likteni. Zīmīgi, ja brūk ģimene, kas ir jebkuras sabiedrības būtisks elements, sabrūk arī valsts. Domāju, romāna publikācija PSRS laikos prasīja, vismaz daļēji, saskaņot tā saturu ar valsts politiskajām nostādnēm.

Latviešu rakstnieks Vilis Lācis ir sarakstījis vairākus romānus, kuros viņš skata latviešu likteņus vēstures griežos. Populārākie ir “Zvejnieku dēls” (1933.- 1934. un “Vecā jūrnieku ligzda” („Zītaru dzimta”, 1937.-1938). Tika uzņemtas arī filmas. Par nožēlu, pēc Otrā pasaules kara romāni tika “pilnveidoti” atbilstoši tā laika ideoloģijai un prasībām.

Es mēģināšu mūsu Tēvzemes vēsturi nedaudz saistīt un skatīt caur savas ģimenes vēsturi. Man, karavīram un inženierim, raksturīgāk ir rakstīt par vienu vai otru notikumu, kas palicis atmiņā, par tā faktisko pusi un mazākas ir iespējas veikt filozofiskus secinājumus, kā to darīja Ļevs Tolstojs. Ģimene. Tēvs dzimis 1891.gadā, māte – 1910.gadā. Viņi bija liecinieki un dalībnieki mūsu valsts dzimšanas dienā. Tā bija tipiska Latvijas zemnieku ģimene, kuriem bija sava zeme un 4 bērni, kas tāpat kā daudzi citi tika izsūtīti uz Sibīriju.

Es sāku dzīvot kopā ar savu nākamo sievu 1967.gada martā, bet oficiāli laulību noformējām 1968.gada janvārī - Latvijas 50. gadadienā.. Tas man atkal izsauc paralēles, ka Lietuva un Igaunija savu valstu dzimšanas dienas atzīmē gada sākumā, bet Latvija rudenī - 18.novembrī.

2018.gadā, Latvijas simtgadē, es varēšu atzīmēt savas ģimenes 50. gadadienu. Manai ģimenei tie būs lieli svētki, tāpat kā Latvijas iedzīvotājiem un arī manai ģimenei lieli svētki ir Latvijas 100. gadadiena.

Latvijas vēsturi veido tās cilvēki, tādēļ, rakstot un stāstot par vienu no daudzajām Latvijas ģimenēm, gribēju atklāt Latvijas vēsturi no Latvijas zemnieka dēla viedokļa. Es esmu dzimis 2.pasaules kara beigās, kopā ar vecākiem bijis Sibīrijā, redzējis daudzās pārvērtības PSRS un bijis dalībnieks Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izveidē un Latvijas integrācijā Rietumeiropas struktūrās, pirmkārt, NATO un ES.

Grāmatas tehniskais raksturojums:

 • Formāts: 155 x 235 mm (personību sērija)
 • Apjoms: ~576 lpp.
 • Sējums: cietie vāki (4+0)
 • Krāsainība: teksts melnbalts(1 + 1), vāks 4+0 (32 lpp. 4+4 pielikums)
 • Metiens: 800 eksmeplāri
 • Valoda: Latviešu
 • Iznākšana: 2017. gada septembris

Nepieciešamais ieguldījums grāmatas izdošanā EUR 5473,44. Izmaksas redzamas sadaļā Tāme.

Katrs, kurš ieguldīs projektā vismaz 25,- Euro, saņems 1 grāmatas eksemplāru ar autogrāfu. Savukārt lielākos ieguldītājus minēšu grāmatā.

Image title

Kārlis Krēsliņš

Par Kārlis Krēsliņš

Visu informaciju par mani var aplūkot manā mājas lapā: http://www.kreslins.lv

Uzdod jautājumu