facebook_pixel_id
125€ no 5,700€
Laiks beidzies
Iecerēts uz Latvijas 100 gades svētkiem izdot 3 grāmatas, no kurām viena jau ir izdota, nepieciešami līdzekļi otras grāmatas izdošanai.