Logo icon

Improvīzija - improvizācijas vakaru tūre

Kategorija Teātris, apkaime: Valmiera, Latvija, autors: Improvizācijas teātris "MoDrIs"


Valmieras jauno improvizatoru organizēta improvizācijas vakaru un meistarklašu tūre visdažādākajās vietās Latvijā.

80€  līdz šim no   900€
80€  /   900€
0 Sekundes atlikušas

80€ (8%)

5 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 900€ līdz Jūnijs 09, 2021 un tādēļ netika finansēts
balsot20

Paveiktais līdz šim

  • Izveidota komanda ar radošiem, daudzpusīgiem un apņēmības pilniem skolēniem un studentiem, un teātra sporta treneriem;
  • "Improvīzija" definēta kā biedrības "Teātris un izglītība" (nacionāla līmeņa teātra sporta norišu organizators) projekts;
  • piesaistīts finansiāls atbalsts no AS “Latvijas Finieris”, sedzot degvielas izmaksas;
  • atrasts braucienam nepieciešamais transports (pašu ieguldījums);
  • iegūts Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsts, tas ir, izmaksu segšana par reprezentatīviem materiāliem (dāvanas vietējiem kultūras centriem, jauniešu centriem pateicībā par ļaušanu uzstāties/pārnakšņot par simbolisku samaksu);
  • sazināšanās ar vietējo kopienu teātra sporta treneriem/ kultūras centru vadītājiem, precizējot “Improvīzijas” norisi konkrētajā vietā.

Vēl nepieciešamā finansējuma pamatojums

  • Ēdināšana (9 personām) = 504 €
  • Nakšņošana* = 270 €
  • Rekvizīti un bankas transakciju izdevumi = 60 €
  • Reklāmas materiāli = 66 €

*pārsvarā nakšņošana tiek plānota vietējos jauniešu centros, kas nesastādīs papildu izmaksas.

Improvizācijas teātris "MoDrIs"

Par Improvizācijas teātris "MoDrIs"

VPVĢ teātra sporta pulciņa "MoDrIs" aktīvākie dalībnieki, kuri vēlas iepazīstināt arī citus ar improvizācijas mākslu.

Uzdod jautājumu