Logo icon

Laimas Pēdās

Kategorija Literatūra, apkaime: Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, autors: Dzintra Ozolniece


Grāmata “Laimas Pēdās” sastāv no apcerējumiem, kuri tapuši daudzu gadu apzinātības prakses rezultātā.

4,288€  līdz šim no   4,174€
4,288€  /   4,174€
0 Sekundes atlikušas

4,288€ (102%)

99 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Decembris 31, 2017
balsot0

Agris Vanags ir personības izaugsmes treneris, meža vedējs Laimas takās un tēvs saviem bērniem. Dzīvojot saskaņā ar latvisko dzīvesziņu un Latvijas dabu, daudz laika pavadot mežā, autors nolēmis dalīties ar dziļi sakrālām zināšanām un vedināt tautiešus atgriezties pie savām saknēm, sava spēka un dzīvesprieka. Grāmata veltīta meklētājiem un cilvēkiem, kuri vēlas būt uz pašizziņas takas.

Autors uzskata, ka Dvēsele no dievišķās pasaules, ienākot matērijas pasaulē, apmaldās, aizmirstot savu izcelsmi un dievišķo dabu, tāpēc nereti dzīvo ar maldīgu uztveri un izpausmēm. Pēc ilgiem, ilūzijās pavadītiem gadiem, pat mūžiem, tā vēlas atgūt savu laimi un sāk to meklēt dažādās mācībās, līdz saprot, ka risinājums ir nevis ārpusē, bet gan sevī pašā. Veicot izmaiņas savā raksturā, attīstot pozitīvās rakstura īpašības, Dvēsele beidzot sasniedz to par ko runā viedie – Dievu un Laimi sevī pašā – savu būtību.

Image title

Grāmatā ir trīs nodaļas, kuras dod izpratni par dzīves būtību un iedvesmo iet savas laimes pēdās. Pirmā daļa ir dainu un vēdu apceres, kuras izskaidro latvisko dzīvesziņu un pasaules uzskatu saistībā ar vēdisko kultūru.

Grāmatas otrā daļa atklāj 27 cilvēka rakstura īpašības, kuras jāizkopj, lai cilvēks labi justos pasaulē. Drosme, mērenība, iejūtība, prieks – šīs un citas īpašības autors izskaidro ar dainu palīdzību un parāda, kādu pretēju efektu var panākt šīs īpašības ignorējot.

Savukārt trešā daļa ir autora izstrādāts piedāvājums apzinātai dzīvei ikdienas gaitās un individuālajai garīgajai higiēnai.

Pateicoties Dainu, Vēdu un Rūnu gudrībām ir tapusi grāmata. Grāmata ir Dainu un Vēdu sintēze, jo laikā, kad radās Dainas, radās arī Vēdas. Tāpēc, konceptuāli tās ir vienotas savā garīgajā kodolā. Agris Vanags: "Mūsu tautai nepieciešams atgūt senseno vērtību skalu jeb koordinātu asi, pēc kuras vadoties iestāsies līdzsvars un harmonija! Šī grāmata ir manis paša pirmais solis šajā virzienā un devums tautas izglītībā. Priecāšos, ja padosiet to tālāk saviem bērniem lasīšanai un būšu bezgala pateicīgs, ja kultivēsiet sevī labās īpašības visu mūsu kopējā labuma vārdā! Jo vairāk esam tādi, kuri apzinās sevi un šo mirkli komunikācijā ar citiem un spējam sevi audzināt, jo labāka nākotne mūsu bērniem, kuriem vajadzēs dzīvot šajā sabiedrībā!"

Dzintra Ozolniece

Par Dzintra Ozolniece

Radošās komandas vadītāja

Uzdod jautājumu