Logo icon

Pērles Baltās mājas jumta nomaiņa

Kategorija Cits, apkaime: Pērlis, Druviena Parish, autors: Biedrība "Rezonanse"


Vēlamies radīt Cilvēka Jaunrades un Veseluma centru sabiedrības kopienas dzīves veicināšanai.

7,191€  līdz šim no   7,000€
7,191€  /   7,000€
0 Sekundes atlikušas

7,191€ (102%)

47 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Septembris 06, 2020
balsot0

Mēs, biedrības „Rezonanse” biedri esam brīvprātīgā darbā balstīta iniciatīva, kas darbojas Druvienas pagasta bijušās pienotavas ēkā un tās apkārtnē - Pērles Baltajā mājā, kurā vēlamies izveidot Cilvēka Jaunrades un Veseluma centru.

Image title

Koprades Telpa iezemē tādas Cilvēciskās vērtības kā Brīvība un Pašpietiekamība, Sadarbība un tuvākā Mīlestība, Cieņa un mijiedarbība ar dabisko pasauli un Māti Zemi, individuāla un kopīga izaugsme Augstākajā Potenciālā jeb Dievapziņā. Pērles Balto māju esam ieraudzījuši kā vietu, kas veltīta cilvēkam. Tajā tas top vesels, atskārš un īsteno savu veselumu dzīvē. Vienkopus ideja sevī plāno ietvert vairākus virzienus – tā darbosies gan kā sabiedrības līdzdalības platforma, gan ziedojumu un sociālās labdarības iniciatīva, gan cilvēka atbalsta punkts visos līmeņos, un visa centrā - interešu izglītības, garīgās izaugsmes un kopienas centrs.

Image title

Šis Veselums, tā atcerēšanās un iemiesošanās izpaudīsies daudzveidīgā, plūstošā, pārveidē esošā vides un telpas laboratorijā. Tā, pirmkārt, kalpos kā apkārtnes domubiedru tikšanās punkts. Kā apmaiņas, izziņas, atbalsta un dalīšanās platforma. Tā var būt kā ekoloģijas un atjaunojamas enerģijas stacija. Kā dzīva bibliotēka ar informāciju, kas nepieciešama mūsu attīstībai, pārveidei un uzplaukumam. Tajā var notikt saistošas lekcijas, meistardarbnīcas un semināri. Tā ir kā dzīvā skola lieliem un maziem. Kā brīvā laika un interešu izglītības pasākumiem veltīta telpa. Tā var izpausties arī kā mākslinieku darbnīcas un notikumi - plenēri, kā jauniešu apmācības un transformācijas nometnes, kā pasākumi ar mūziku, deju, dzeju un prieku, kas rodas un plūst telpā no katra paša sajūtas un esības. Tā var būt kā miera, atslodzes un terapijas osta, kā vingrošanas, dziedniecības un meditāciju telpa. Kā svētdienas bio kafejnīca, veselīgā virtuve un vietējo labumu veikaliņš, tiešās pirkšanas, tirdziņu un apmaiņas zona. Šis un daudz kas cits pēc vajadzības, noskaņojuma un būtības. Dzīvi, radoši un mainīgi. Un viss pašu Radītāju - Cilvēku ziņā.

Image title

Biedrības iecerei un vīzijai tikusi dāvināta māja, kas šobrīd tiek juridiski atzīta kā biedrības “Rezonanse” īpašums. Tā atrodas tukšā vidiņā starp Druvienu, Jaunpiebalgu, Cesvaini un Liezēri – senajā, tagad zudušajā centrā Pērlē, ir palikuši un iesakņojušies ļaudis, kas mīl savu tuvo apkārtni un dzimtas zemi, kā arī vietas neskarto un tīro dabu. Laika gaitā šeit veidojusies vienreizēja cilvēku savstarpējā atbalsta, saliedēšanās un sadarbības kopība, vienīgi vietas mezglpunkts - tikšanās, apmaiņas un kopīgā spēka punkts Pērle - aizmirsta. Patlaban Pērles Baltā māja ir lielu remontu priekšā un veidojas vienotā sabiedriskā darbā. Spēks ceļas no zemes, no cilvēkiem un viņu ieguldīšanās un arī Brīnumam ir sava vieta un laiks.

Iespējams, skaistākais mūsu iecerē ir tas, ka māja iecerēta atjaunot pašu apkārtnes cilvēku un domubiedru spēkiem. Mājas atjaunošanas procesa ietvaros jau vairāku gadu garumā tiek organizētas regulāras Baltās mājas sakopšanas un tīrīšanas talkas, un joprojām, brīvajos brīžos pieliekam roku iekštelpu restaurācijas darbos. Skarbajos laika vējos atstātā ēka tikusi traumēta un postīta, un šobrīd steidzami alkst pēc jumta pārbūves un nomaiņas. Par Projektu bankā savāktajiem līdzekļiem plānojam nomainīt nokalpojušās jumta konstrukcijas, iegādāties jaunu jumta segumu un nosiltināt jumta stāvu (naktsmītnes ierīkošanai bēniņos), kā arī, ja līdzekļi būs pietiekami, atjaunot mājas fasādi.

Pēc jumta nomaiņas, kā nākošais mērķis individuālās restaurācijas un kosmētiskā remonta jomā ir ieplānotas konkrētu zonu atjaunošana un sakārtošana. Tajā ietvertas četras istabas - lielākā taptu iekārtota kā kopā būšanas telpa dažādiem pasākumiem un lekcijām, nākošā - darbnīcas telpa - kopējiem un atsevišķiem radošiem projektiem un meistarklasēm, bet divās mazākajās – virtuves zona un nogurušu ceļinieku pārnakšņošanas istaba.

Image title

Tālākā nākotnē mūsu vīzija plešas arī ārpus skaistās mājas telpām. Tuvākajā apkārtnē vēlētos īstenot pašpietiekamas sabiedrības principus, kas sevī ietvers gan patstāvīgas dzīvošanas iespējas (sīkmāju un apmetnes vietu izveide; infrastruktūras paplašināšana), gan vides izglītības objektus (kā purva takas un transformatīvo sajūtu parku), gan permakultūrā balstītu dārzu jeb “Paradīzes dārza” izveidi, gan kultūras pasākumu zonas paplašināšanu (āra skatuves izveide), gan attīrīšanās un veldzēšanās procesiem veltītu Pirts zonu.

Image title

Vēlamies cilvēkiem nodrošināt sociālo iekļaušanos jeb pamatu dzīvošanai un darbošanās iespējas, gala rezultātā iegūstot ekonomiski, sociāli aktīvu un pašpietiekamu teritoriju. Tās struktūras veidošanai iedvesmu un piemēru smeļamies no citām, ekoloģiskā domāšanā balstītām kopienām. Tajās cilvēki, kas sajutuši brīvību, spēku un rezonansi sevī, sadarbojas un iegulda tieši to, kas katram vislabāk padodas, tādējādi nesot vislielāko ieguldījumu gan kopienā, gan cilvēcē, gan procesa laikā gūstot arī personīgo piepildījumu un pašapziņu. Veselā sabiedrībā - vesels gars.

Image title

Jau šobrīd esam uz vietas un pieskatām Pērles Balto māju, staigājam pa šobrīd vēl tik mežonīgo, taču sadarboties gatavo Pērļa zemīti, priekā un pateicībā par pasaules dotajām iespējām. Iespēju ir daudz un iniciatīva ir liela un viss, kas tai šobrīd nepieciešams – sava telpa un jumts virs galvas. Aicinām ieraudzīt mūsu vīziju, sajust rezonansi sevī un atbalstīt mūsu projektu. Jebkurš ieguldījums spēs dot paliekošu atbalstu kopējā Veselumā un tā atdzimšanas procesa pilnveidē.

Image title

Ja vēlies ar mums sazināties, aprunāties klātienē vai vienkārši mūs dzīvi apciemot, droši raksti - biedribarezonanse@gmail.com

Pateicībā no sirds uz sirdi, Pērles ģimene.